GC en Bibraad

De bibliotheek en de gemeenschapscentra van Wuustwezel worden beheerd door de GC- en bibraad. Dit is een adviesorgaan dat telkens na de gemeenteraadsverkiezingen wordt aangesteld voor een periode van zes jaar. De GC- en bibraad heeft een adviserende functie voor alle aspecten van het bibliotheekbeleid en het beheer van de gemeenschapscentra (werking, inrichting, uitrusting, financieel beleid enzovoort) en is samengesteld uit gebruikers van de bibliotheek en de gemeenschapscentra en experten inzake cultuurbeleid.

Om zijn bevoegdheden daadwerkelijk te kunnen uitoefenen, heeft de GC- en bibraad recht op informatie over alle beleidsbeslissingen van de inrichtende overheid betreffende de bibliotheek en gemeenschapscentra.